PrintFriendly and PDFהדפסה / שלח לחבר

ארגון יחיד מסוגו המיועד למנהלות גנים גננות וצוותי חינוך

ומעניק לחברותיו תמיכה מקצועית והעצמה אישית בנושאים ניהוליים ופדגוגים הקשורים לשגרת הגן.
השתלמויות לאורך השנה לכל צוות הגן, יעוץ טלפוני, הנחות משמעותיות על לימודים במרכז, ועוד שורה של הטבות.

> לקבלת מידע על הארגון

Scroll to Top