PrintFriendly and PDFהדפסה

מועדון יחיד מסוגו המיועד למנהלות גנים גננות וצוותי חינוך

ומעניק לחברותיו תמיכה מקצועית והעצמה אישית בנושאים ניהוליים ופדגוגים הקשורים לשגרת הגן.
השתלמויות לאורך השנה לכל צוות הגן, יעוץ טלפוני, הנחות משמעותיות על לימודים במרכז, ועוד שורה של הטבות.

> לקבלת מידע על המועדון

Scroll to Top