0320 (Huge).jpg

המלצות

עדי לנדסמן, גננת ומנהלת גן

מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק שלנו ובינתיים לקרוא המלצות עלינו

כי אין כמו לשמוע מהבוגרות שלנו את החוויות שלהן מהלימודים.