Children's Toys

מאמרים

דילמות ליום המשפחה

דילמות ליום המשפחה

שתי אימהות

יום המשפחה בגן ילדים המתקיים ב- ל' בשבט מעמיד את הגננות בדילמה – "איך להציג בפני הילדים משפחות שונות שאנו חווים במציאות של היום"? גננות רבות לא רוצות לפתוח "תיבת פנדורה" כדי לא להתמודד עם המציאות החדשה של ריבוי סוגי משפחות אבל זוהי מציאות שהילדים נחשפים אליה ואנו כנשות חינוך נדרשות לתת את המענה. מכיוון שבגילאי שנה עד 3 החשיבה אינה מופשטת ומתייחסת אך ורק למציאות אותה הילדים חווים, ההמלצה היא להתייחס לנושא רק אם יש בגן סוגי משפחות כאלו או אם הילד הביא איתו לגן את המציאות שחווה באחד הביקורים המשפחתיים/חברתיים.

מה נכון לעשות ביום המשפחה בגן ילדים?

לאחר שנכיר ונציג מהי המשפחה הגרעינית של הילד, אותה הוא מכיר, נציג בפני הילדים דגם נוסף של משפחה שנמצאת בגן וניתן לה מקום ולגיטימציה בחיי היומיום של הילד. ההסבר יבוא לידי ביטוי בהסבר מילולי ורצוי לחזק זאת בספרות המדברת על משפחות חד הוריות/גרושים/חד מיניות.

במידה ולא כל תוכן הספר מתאים לגיל והתפתחות הילדים בגנכם, ניתן לעשות את ההתאמות ולדלג על קטעים לא רלוונטיים- חשוב להשתמש בתכנים מותאמים.

עם כל ההבנה לקשיים של גננות שבתרבותן ובתפיסת עולמן לא חוו נושא זה, או שהנושא לא קיבל ליגיטמציה, אנחנו מחוייבות להתייחס לנושא כיון שזוהי מציאות שלא ניתן להתעלם ממנה.

רוצה לדעת יותר על הקורסים שלנו? תלחצי כאן לקרוא עוד מאמרים על הקמה וניהול של גני ילדים