Children's Toys

מאמרים

דרישות משרד הבריאות להחלפת חיתולים


דרישות למשטחי החתלה: א. המשטחים יהיו חלקים, ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל, עמידים בפני רטיבות. ב. אחרי כל החלפת חיתול יש לנקות ולחטא את המשטח. ג. לכל קבוצת גיל במעון יהיה לפחות משטח החתלה אחד. ד. משטח ההחתלה בכל קבוצה מיועד אך ורק לילדים מאותה קבוצת גיל. 2. הפעלת אזור ההחתלה: א. לפני הבאת הילד להחלפת החיתול, המטפל יארגן את משטח ההחתלה כך שכל האביזרים הנלווים יהיו מונחים על משטח ההחתלה על גבי נייר חד פעמי (יש להכין כמות מוגבלת של משחה על גבי נייר חד פעמי קטן). ב. האביזרים הנלווים כולל חפצים אישיים של הילד להחלפת חיתול יאוחסנו בנפרד סמוך למשטח ההחתלה (חיתולים, מגבונים, כפפות, משחה, שקיות פלסטיק לשמירת בגדים מלוכלכים, נייר חד פעמי לכיסוי המשטח ועוד). ג. החלפת חיתולים תעשה עם כפפות חד פעמיות אשר מוחלפות מילד לילד. לחילופין ניתן לשטוף ידיים תוך שימוש בסבון עם חומר חיטוי וזאת לאחר כל ילד. ד. את החיתולים החד פעמיים יש להכניס בגמר הטיפול לשקית ניילון, לסגור ולזרוק למתקן האשפה. ה. ליד משטח ההחתלה יוצב מיכל אשפה לאיסוף פסולת מוצקה עם מכסה ומדרס רגל/מכסה הנסגר אוטומטית. מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות. 3. השקיות ירוקנו בתנאים הבאים: א. לאחר מילוי עד 75% מתכולתו. ב. לאחר סיום יום עבודה. ג. לא יהווה מטרד סביבתי. בעת החלפת החיתולים על הצוות ללבוש חלוק/ סינר המיועד למטרה זו. אחרי כל החלפת חיתול יש לנקות ולחטא את המשטח. אין להניח על משטחי ההחתלה כלי אוכל. אין לשטוף כלי אוכל ושתייה בכיורים הנמצאים באזור החלפת החיתולים. תהיה הפרדה פיזית בין האזור להחלפת חיתולים ובין האזור להכנת מזון.