Children's Toys

מאמרים

הצעה לפעילות לקראת פסח בגן הילדים

מטרת על חגי ישראל בחוויה הילדית.

מטרה כללית הילד יכיר את סמלי החג גילאי שנה עד שנתיים – הילד יכיר את המצה גילאי שנתיים עד שלוש – הילד יכיר את המצה ואת החרוסת גילאי שלוש ומעלה – הילד יכיר את המצה, החרוסת, המשחק באגוזים וכיו"ב.

מטרות נוספות הילד יזהה את המצה/סמלי החג הילד ישיים את סמלי החג הילד ימנה באמצעות הסמל (מצה..שתי מצות..) הילד יחזק מוטוריקה עדינה וגסה באמצעות רידוד הבצק לאפיית מצות.

הילד יכיר מושגים באמצעות הלמידה לחג: מתמטיים – גדול וקטן, מעט והרבה , מיון והכללה . צבעים – לבן, חום, ירוק מושגים הרלוונטיים לחג- פסח, ארוחה, אורחים, סמלי חג- מצה, קערה של פסח, הגדה, ביצה, זרוע, אגוזים…

הערה: שימו לב, שחלק ניכר מהפעילויות ניתן ליישם במסגרת הפעילויות השוטפות בגן. בזמן ארוחה למשל, בזמן משחק חופשי, ועל גבי שולחנות הפעילות.

כמו כן, ניתן כמובן לבחור בכל אחד מסמלי החג השונים ולבצע את הפעילויות באמצעותם.

הפעילות:

הכרות עם המצה עבור התינוק, זוהי הפעם הראשונה שהוא 'נפגש' עם המצה. ועל כן, יש לאפשר לו להכיר אותה ולחקור אותה. מטרת הפעילות: הכרות רב חושית (שמיעה, ראיה, מישוש, ריח וטעם) של הפעוט עם המצה בשלמותה. תינוקות זוחלים/יושבים עד גיל שנה/שנה וחצי הפעוט יחקור את המצה: איך נראית המצה? האם למצה יש ריח/טעם ? מה יקרה למצה שדופקים עליה ? מהי התחושה של מצה שמרטיבים אותה ?

*יש לנקוט משנה זהירות מסכנת חנק

הפעילות:

הכנת מצות מטרת הפעילות:

הכרות רב חושית ( שמיעה, ראיה, מישוש, ריח וטעם) של הפעוט עם המרכיבים של המצה. פעילות פשוטה ומהנה באמצעות שלושה חומרים בסיסים, המאפשרת לילדים למידה משמעותית, והפעלת כל החושים . החומרים הנדרשים – קמח, מים ומלח *ניתן להזמין הורים לפעילות משותפת קצרה בבוקר יום שישי של אפית מצות על סאג'. באופן זה ניתן יהיה לחזק את הקשר בין הילדים להוריהם, בין הגן להורים*

הילד יתנסה במגע עם החומרים

הפעילות תתבצע על הרצפה או מסביב לשולחן, בקבוצה של עד ארבעה ילדים, יושבים במעגל : הילד יחזק את שרירי גופו, את היציבה ואת חגורת הכתפיים. הגננת תניח ארבע קערות במרכז המעגל : קערה עם קמח, קערה עם מים, קערה עם מלח ,קערה עם סוכר.

תינוקות זוחלים/יושבים, ופעוטות בגילאי שנה-שנתיים הילדים יחושו באצבעות ידיהם כל אחד מהחומרים. האם החומר יבש או רטוב ? האם הוא בעל ריח או טעם ? הגננת תגיש לפעוטות את הבצק המוכן. הילדים יחושו את הבצק. הילדים ינעצו את אצבעותיהם בבצק

ילדים בגילאי שנתיים-שלוש הילדים יחושו באצבעות ידיהם כל אחד מהחומרים. מה יקרה כאשר שמים קמח במים ? מה יקרה כאשר שמים מלח/סוכר במים ? מכינים יחד בצק, הילדים ירדדו את הבצק במערוך הילדים ינעצו מזלג בבצק ע"מ לעשות חורים במצה.

הפעילות : המצה לאחר האפיה מטרת הפעילות: הכרות חושית של הפעוט עם המצה. גם באמצעות פעילות זו, הילד יפעיל את כל החושים:

הפעילות תתבצע על הרצפה, בישיבה במעגל. הגננת תגיש מצות או חלקי מצות לכל אחד מהילדים.

תינוקות זוחלים/יושבים, ופעוטות בגילאי שנה-שנתיים (פעילות זהה לפעילות ההכרות הראשונית עם המצה) יש לנקוט בזהירות רבה מחשש לסכנת חנק. מה מרגישים שממששים את המצה ? איזה טעם יש למצה? (אפשר לתת לפעוטות לטעום מצה רטובה) מה יקרה למצה אם דופקים עליה ? מה יקרה למצה אם נכניס אותה לתוך קערה עם מים?

ילדים בגילאי שנתיים-שלוש מה מרגישים שממששים את המצה ? מה יקרה למצה אם דופקים עליה ? האם המצה משמיעה קול כאשר שוברים אותה לחלקים? מה יקרה למצה אם נכניס אותה לתוך קערה עם מים? מה יקרה למצה אם נשאיר אותה בתוך המים ? מה יקרה אם נשאיר את המצה בשמש בחצר הגן ? ( הזדמנות להכיר גם את הנמלים או חרקים אחרים שעשויים לטפס ולכרסם אותה) מה יקרה אם נכניס את המצה למקפיא ? האם למצה יש ריח ? איזה טעם יש למצה ?

הפעילות: הכרות עם מושגים ילדים בגילאי 1.5 ומעלה הפעילות תתבצע בקבוצות קטנות, עד 4 ילדים, מסביב לשולחן, או על הרצפה במעגל. מטרת הפעילות: הכרות עם מושגים כגון גדול/קטן, מעט/הרבה. הילד ילמד מיון והכללה. הגננת תפזר מצות על גבי השולחן, מצה שלמה, ומצות מחולקות לחצאים ולרבעים. מומלץ גם להציג לילדים מצה עגולה. הגננת תשיים : " על השולחן יש הרבה מצות. הנה מצה גדולה, והנה מצה קטנה. הנה מצה בצורת ריבוע, והנה מצה בצורת עיגול. הנה מצה רחבה, והנה מצה צרה. כאן יש לנו הרבה מצות, וכאן יש לנו מעט מצות" הגננת תניח שתי קופסאות בצבעים שונים על השולחן, בקופסא אחת הילדים ישימו את המצות הגדולות, ובשניה את הקטנות. הגננת תתווך: " הילה מכניסה את המצה הקטנה לקופסא הכחולה. עומר שם את המצה הגדולה בקופסא האדומה" ותסכם: "כל המצות