Children's Toys

מאמרים

חג החנוכה כהזדמנות ללמד על צבעיםיש אלמנטים שאנחנו נחשפים אליהם רק בהזדמנויות מסוימות, לדוגמה- את סמלי חג החנוכה נפגוש רק לפני ובמהלך חג החנוכה.

אבל לצבעים אנחנו נחשפים כל השנה, ולכן מומלץ להביא לידי ביטוי את הצבעים כל השנה ו "לנצל" את החגים על מנת להעמיק את רכישת הצבעים.


קצת על תהליך רכישת הצבעים והקשר לחנוכה:

תהליך רכישת מושג הצבע מתחיל בסביבות גיל שנתיים ומסתיים בסביבות גיל 3.5.

חשוב להבין כי ישנם 3 שלבים ברכישת הצבעים:


שלב 1 - שלב ההתאמה

בשלב זה (בסביבות גיל שנתיים) הילד מצליח להתאים שני חפצים באותו צבע. זאת אומרת, לקחת חפץ בצבע מסוים ולהתאים לחפץ אחר באותו הצבע.

משחקים מומלצים לשלב זה הינם משחקים בהם על הפעוט להתאים את החלק שבידו ללוח שצבוע בצבע זהה. לא חייבים לקנות משחקים יקרים, ניתן לעשות זאת עם חפצים שיש בבית. כמו לדוגמה להתאים נר חנוכה צבעוני לדף או מדבקה באותו הצבע.

כאשר הפעוט מצליח להתאים את הצבעים, מומלץ לשיים את הצבע ולומר לו "אתה מחזיק אדום". בשלב זה מיותר לשאול "איזה צבע זה?" שכן שלב השיום נרכש בשלב מאוחר יותר.

שלב שני - שלב הזיהוי

בשלב זה הילד מתחיל להכיר את שמות הצבעים, ומצליח לזהות אותם. כדי שהילד ילמד לזהות צבעים, הוא צריך להתנסות בהם. לכן, כדאי להסב את תשומת ליבו של הילד לצבעים שנמצאים בסביבתו, לדוגמה: "נשים בחנוכייה נר אדום" , "הצבע של החושך הוא שחור", "הנה סביבון צהוב".

נדע שהילד מזהה את הצבע כשנבקש "תביא לי את הקובייה הצהובה" והילד יגיש לנו את הקובייה בצבע הנכון. גם כאן עוד מוקדם לשאול "איזה צבע זה?" שלב זה נרכש בסביבות גילאי שנתיים וחצי עד שלוש.

שלב שלישי - שלב השיום

זהו השלב האחרון ברכישת מושג הצבע, בו הילד מצליח לומר בעצמו את שמות הצבעים. כשנשאל את הילד "איזה צבע זה?", הוא ידע לענות.

שלב זה נרכש סביב גיל שלוש עד שלוש וחצי. גם בשלב זה, חשוב לספק לילדכם גירויים צבעוניים ולקרוא בשמם של צבעים של החפצים בסביבתו. ניתן למיין יחד עם הילד משחקים, חפצים ובגדים לפי צבעים.

חשוב לזכור שלכל ילד יש את הקצב שלו לגדול ולהתפתח, את רצף השלבים שהוא צריך לעבור מהרגע שהוא נולד ועד גיל שלוש וחצי.