Children's Toys

מאמרים

יום הזכרון לשואה ולגבורה- איך מתמודדים בגן הילדים?

ילדי הגנים הרכים, כמו כל אזרחי המדינה, נחשפים לצפירה ולאווירה המיוחדת ליום זה. הם קולטים קטעי מידע ונחשפים לאירועים בדרגות שונות של חשיפה אך עדין חסרה התשתית הקוגניטיבית לתת להם פשר ומשמעות.

גננות רבות חשות צורך ללמד את נושא השואה כיון שהן חושבות שיש צפייה מצד ההורים שהנושא יילמד בתוך המסגרת החינוכית של הגן. על אף שהגננת מרגישה שהנושא לא מותאם לגילאי הילדים בגן היא עוסקת בנושא מתוך מקום של ריצוי ההורים, ובכך חוטאת למטרה.

ילדים בגילאים אלו אינם בשלים מבחינה רגשית ואין להם את התשתית הקוגניטיבית להבין ולהתייחס לנושא השואה ולמה שמשתמע מכך, כגון עיסוק במוות, נטישה, רעב, דיכוי.

יש הורים שיחשבו שאולי כן נכון ללמד את נושא השואה אבל מה שחשוב זה שהגננת תלך עם האמת הפנימית שלה, המגובה ברציונל חינוכי תואם התפתחות, ותשקף להורה מסר מגובש וברור.

עליה להסביר להורה כי למרות שהנושא מאד חשוב לנו כיהודים, עדיין אין לילדים בגילאים האלו את היכולת להבין את נושא השואה, והנזק בהעלאת הנושא יכול להיות גדול יותר מהתועלת, מה שיכול לבוא לידי ביטוי בבעיות שינה, חרדות, רגרסיות וחוסר תאבון.

יש להסביר להורים שהילדים יחשפו לנושא בצורה הדרגתית בהמשך במסגרות החינוך, בהתאם לשלב ההתפתחותי שבו הם יימצאו- בשלב הזה זה מוקדם מדי.

איך מתייחסים לנושא צפירת הדומייה?

ילדים בגילאי לידה עד 3 מתנהלים בתוך סדר יום מובנה: ארוחת בוקר, מפגש, יציאה לחצר וכו, ולכן חשוב להכין אותם כרבע שעה לפני הצפירה ולומר להם באיזה נקודת זמן בתוך הפעילות השוטפת יישמעו את הצפירה. לדוגמא: "כאשר אנחנו נשחק בחצר, יישמע קול, קוראים לקול הזה צפירה".

בנוסף, יש לומר לילדים שהצפירה נשמעת בכל מקום: בגן שלנו, בעבודה של אמא ואבא, ומה שכולם עושים בזמן הצפירה זה לעמוד.

בזמן שמיעת הצפירה אנחנו נהווה מודל לחיקוי עבורם ובאמצעות ההתנהגות שלנו הילדים יחקו אותנו ויעמדו גם הם. חשוב להבהיר שהילדים עדין לא מבינים את הרציונל ואת המשמעות של עמידה בזמן צפירה שמבטאת ומסמלת את הסולידריות של כלל חלקי העם, על מגזריו השונים, עם זכרון הנופלים והנספים, ולכן ייתכן והם יצחקו, יקפצו או ישחקו.

חשוב להימנע מלהעיר להם, לכעוס עליהם ולבקר אותם על כך שהם לא עומדים כמונו בזמן הצפירה אלא להמשיך בדוגמא האישית.

האם לשים פינת זיכרון בגן?

אין משמעות מבחינת הילד לפינת הזיכרון והוא לא מבין מה משמעות הנר והסמלים שיונחו על השולחן, ולכן ניתן לשים פינת זיכרון בשבילנו המבוגרים, ההורים וצוות הגן, ובשביל "אווירת הגן", אך לא ניתן הסביר לילד את המשמעות של פינת הזיכרון.

נזכור ולא נשכח

שלכן,

מיכל הרפז

רוצה ללמוד עוד על עבודה עם ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן