Children's Toys

מאמרים

יום המשפחה בגן


הצעה לחגיגת "יום המשפחה" בגן כתבה: ריקה קוקוס. מרצה במסלול הכשרת גננות במרכז הרפז פתיחה: חשוב לזכור כי חגיגת יום המשפחה, מהווה שיא הפעילות בהקשר לנושא זה. תחילה, חשוב ביותר שהגננת תהיה מודעת לתמורות שחלו במסגרת המשפחתית בעידן החדש וכוללות הרכבים שונים של המשפחה. על-פי מידע זה ואיסוף נתונים על משפחות ילדי גנה, הגננת תוכל לתכנן את פעילות "יום המשפחה" – תואם גיל והתפתחות. הערכות מוקדמת נוספת:

 1. לקבוע מראש את מועד ומשך הפעילות/החגיגה המתוכננת.

 2. חשוב ליידע את ההורים מוקדם ככל האפשר על  תאריך האירוע, כדי שבני המשפחה המוזמנים יוכלו להתפנות מעיסוקיהם ולהגיע.

 3. להחליט למי מיועד מפגש זה? (הורים, אחים, סבים וסבתות…?).

 4. ארגון מרחב הגן לקראת האירוע.

 5. נוסח ההזמנה – להשתדל ככל היותר שההזמנה תהיה אסטטית , מזמינה ומדברת בלשון הילד.

הצעה למפגש – מסיבת יום המשפחה בגן מטרת הפעילות – מטרה כללית העמקת הקשר בין ההורים, הילדים והמחנכים באמצעות חוויה משותפת ומהנה. הפעילות תאפשר לילדים להיפגש עם חבריהם ועם בני משפחתם, להעמיק את הקרבה ביניהם ולחזק את תחושת השייכות לקבוצה. תת מטרה כללית במפגש יפעלו הילדים וההורים בקבוצות שונות, וכל אחת מהן תכין חלק מהאירוע לכבוד יום המשפחה. בסיום הפעילות תוזמן כל קבוצה להציג את תוצריה במליאה. משך הפעילות כשעה וחצי.

 1. התכנסות במליאה: בהתכנסות יושמעו דברי פתיחה, שיר, דקלום, סיפור קצר, תיאור הפעילות המתוכננת וכללי ההתנהגות בגן.

 2. התפזרות למרכזים השונים בגן:

הפעילות במרכזים השונים, תהיה במתכונת שבה היא מתנהלת בכל יום ויום ועל פי כללי הגן הקבועים, כדי שההורים יוכלו להתרשם מהפעילות של ילדם בכל המרכזים המועדפים עליו. המרכזים יתמקדו בנושא המשפחה, כמפורט להלן ויותאמו לפעילות של הורים וילדים :(ניתן להסתפק בשניים-שלושה או יותר מרכזים-ע"פ שיקול הגננת). מרכז הספר – נוסף לספרים הקבועים תוצע קבוצת ספרים בנושא המשפחה. תיאטרון הבובות –  יושם דגש על דמויות של בני משפחה כדי לעודד משחק בנושא. מרכזי היצירה – אפשר להכין שלט לדלת הכניסה או חפץ אחר לבית המשפחה. מרכז הבנייה –  יש לבחור אבזרים שיעודדו בנייה בנושא הבית, כמו דמויות של בני משפחה וכד'. מרכז המוזיקה –  אפשר להאזין לשירים המתייחסים לנושא המשפחה. הכנת ארוחת בוקר הנהוגה בגן – הכנת ארוחה משותפת

 1. התכנסות וסיכום הפעילות (יש לדאוג לפנות מרחב גדול ככל האפשר לכיסאות, כדי שהילדים יוכלו לשבת סמוך להוריהם.).

אפשר  להוסיף לו נופך חגיגי וייחודי על ידי הצגת סיפור בנושא המשפחה על ידי אחד הורים (שהכין את עצמו מראש), או על ידי שיחה שבה הורים וילדים יוכלו להביע את תחושותיהם בעקבות המפגש.

 1. לסיום: טעימות מארוחת הבוקר.

רעיונות נוספים לפעילות בנושא "יום המשפחה בגן"

 • "מבשלים ביחד" – הכנת מאכלים נבחרים בקבוצות וארוחה חגיגית משותפת

 • "קבלת שבת"-חגיגית ליד שולחנות ערוכים.

 • פעילות משותפת ב"משחק ותנועה" (על פי התכנית "הורים וילדים משתפים פעולה במשחק ותנועה").

 • "טיול משפחות"

 • "מחפשים את המטמון" הצעות למטמון אפשרי: תצלום תמונות המשפחה.

 • "קונצרט לגיל הרך"מפגש משותף של האזנה לקונצרט.

בהצלחה, ויום משפחה שמח!!