Children's Toys

מאמרים

כיצד להסביר לילדים על יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל?

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מעמיד בפני הגננות אתגר נוסף לגבי אופן העברת המסרים לילדים בגילאי הגן.

חשוב שנברר עם עצמנו:

  1. האם נכון ללמד ילדים בגילאי לידה עד 3 את נושא יום הזיכרון?

  2. איך מגיבים לנושא צפירת הדומייה?

  3. איזו אוירה לייצר בגן ביום הזיכרון?

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות סמוכים זה לזה והאווירה של יום זה ניכרת ומורגשת מאוד. גם אנחנו, ההורים והצוות החינוכי חווים קושי רגשי ביום עצוב זה והמורכבות שאנחנו חשים מקשים עוד יותר על האופן הנכון שבו רצוי להעביר את המסר לילדים.

ילדים בגילאים אלו אינם בשלים מבחינה רגשית ואין להם את התשתית הקוגניטיבית להבין ולהתייחס לנושא יום הזיכרון ולמה שמשתמע מכך, כגון עיסוק במוות, מלחמה, הרוגים, שבויים וכו' ולכן הדרך הנכונה להתייחס ליום זה היא באמצעות חיבור לסמלים ולאווירה של יום הזיכרון עם יום העצמאות מתוך מקום של חשיפה לדברים קונקרטים. כמו נר זכרון, דגל ישראל, חולצה לבנה, מכנס כחול…

איך מתייחסים לנושא צפירת הדומייה?

ילדים בגילאי לידה עד 3 מתנהלים בתוך סדר יום מובנה : ארוחת בוקר, מפגש, יציאה לחצר וכו, ולכן חשוב להכין אותם כרבע שעה לפני הצפירה ולומר להם באיזה נקודת זמן בתוך הפעילות השוטפת יישמעו את הצפירה. לדוגמא: "כאשר אנחנו נשחק בחצר, יישמע קול, קוראים לקול הזה צפירה".

בנוסף, יש לומר לילדים שהצפירה נשמעת בכל מקום: בגן שלנו, בעבודה של אמא ואבא, ומה שכולם עושים בזמן הצפירה זה לעמוד.

בזמן שמיעת הצפירה אנחנו נהווה מודל לחיקוי עבורם ובאמצעות ההתנהגות שלנו הילדים יחקו אותנו ויעמדו גם הם. חשוב להבהיר שהילדים עדין לא מבינים את הרציונל ואת המשמעות של עמידה בזמן צפירה שמבטאת ומסמלת את הסולידריות של כלל חלקי העם, על מגזריו השונים, עם זכרון הנופלים, ולכן ייתכן והם יצחקו, יקפצו או ישחקו.

חשוב להימנע מלהעיר להם, לכעוס עליהם ולבקר אותם על כך שהם לא עומדים כמונו בזמן הצפירה אלא להמשיך בדוגמא האישית.

איזו אוירה לייצר בגן ביום זה?

יש לאפשר לילדים להתנהג באופן רגיל באותו יום, אין להפוך את האווירה בגן לאווירה קודרת אך גם לא להשמיע שירים עליזים במיוחד ולחגוג חגיגות. ניתן להשמיע שירים עבריים שקטים,לעסוק בפעילויות רגועות ולהכין את הילדים לצפירה.

ניתן לשים פינת זיכרון בשבילנו המבוגרים, ההורים וצוות הגן, ובשביל "אווירת הגן", אך אין משמעות מבחינת הילד לפינת הזיכרון והוא לא מבין מה משמעות הנר והסמלים שיונחו על השולחן, ולכן לא ניתן הסביר לילד את המשמעות של פינת הזיכרון.

שלכן,

מיכל הרפז

רוצה ללמוד עוד על עבודה עם ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן