Children's Toys

מאמרים

כיצד נכין את הילדים לשנת הלימודים הבאה:


בשבוע הקרוב מסתיימת שנת הלימודים !! מי היה מאמין… חשוב שנזכור בימים אלו שעלינו להקדיש תשומת לב למעבר שהילד יחווה עוד פחות מחודש ב 1.9. תפקידנו הוא לאפשר לילד להיפרד מהמסגרת הנוכחית ולעבור למסגרת החדשה ולהיות ערים לכוחות שלו ורגישים לקשיים. המעבר בתוך גן ילדים מעבר בתוך גן הילדים מתבצע מתוך נקודת מוצא שלכל ילד יש את הכיתה שלו, צוות משלו וחצר משלו.

  • עוד בטרם מסתיימת שנת הלימודים, יש להכין את הילד לשנה הבאה. מכוון ששינויים ומעברים יוצרים בילד אי שקט המוביל לרמת אלימות גבוהה יחסית בגן הילדים, יש להקדיש לשלב זה זמן קצוב וקצר הסמוך ביותר לשנת הלימודים הבאה-בשבועיים האחרונים של סוף השנה.

  • בתהליך זה הילד יכיר את כיתת הגן בה הוא יהיה בשנת הלימודים הבאה. הוא ישהה בכיתת הגן החדשה, שם הילד ישחק עם המשחקים החדשים, יכיר את הצוות החינוכי ואת חלל החצר, כל זאת כשמחנכת וותיקה מלווה את הילדים בתהליך זה. הסתגלות זו תתבצע שהילדים ישהו למשך חצי שעה למשך 6 פעמים.

המעבר לגן עירייה או לגן חדש לילדים שעוברים לגן חדש  לא ניתן לעשות את אותו התהליך שהילדים שנשארים בתוך מסגרת הגן עוברים, ולכן חשוב לדבר איתם על הנושא בימים האחרונים של השנה. במקרה הזה אין לנו יכולת להמחיש- ולכן יכולת ההבנה, תחושת הוודאות והביטחון הופכים לתחושה של חוסר יציבות ואי שקט אם אני לא ממשיך בגן 'שלי', איפה אני כן אהיה, מי תהיה הגננת, מי יהיו החברים, איך נראה הגן.

  • בכל מעבר, גם בתוך הגן וגם לגן חדש, חשוב להסביר בנחת לילדים את השינוי והמעבר באמצעות סיפורים ושירים, להעלות את רמת הוודאות של הילדים ולסייע להם בתהליכי המעבר והשינוי.

  • שיחות אישיות ומזדמנות בנושא מעברים (בהתאם לגיל הילד כמובן) שבהן מתן לגיטימציה לקושי מחד ושיקוף הרגשות שעולים, ומאידך הבעת אמון בחוזקות של הילד וביכולותיו להתגבר על הקושי

  • בחצר הגן ניתן להעשיר את הילד ולגוון באמצעות גרוטאות חדשות, משחקי חצר חדשים, לעודד יוזמות חדשות המעודדות למידה משמעותית כמו חקר הכרת מרקמים חדשים כמו בוץ לעומת חול, הכרת פעילויות חדשות כמו שולחן מים ושולחן חול.

המעבר והשינוי אל מול ההורים שיחות משוב עם הורים – למרות שלאורך כל השנה צוות הגן נמצא בקשר ישיר עם ההורים ואף באמצע השנה נערכו שיחות הורים, יש לעדכן את ההורים גם בסוף השנה כיצד ילדם התפתח מתחילת השנה ועד סופה. מפגש זה חשוב להורה ולגן כאחד. הוא מאפשר להורה תחושת וודאות ובטחון שניתן לסמוך על הגן ושלהיות בגן הספציפי זה היה צעד נבון. הגן מצידו מרוויח הורים מרוצים. בדרך זו ההורה ידע מה מצבו של הילד , מה הם הקשיים והחוזקות של הילד ומה ניתן לעשות יחדיו על מנת להמשיך ולקדם את הילד בגן החדש שבו הוא יהיה. לסיכום, שינויים ומעברים מלווים אותנו הילדות לאורך כל חיינו, המעבר יכול להיות בו-זמנית מושך, מסקרן, מפתה, אך הוא עלול גם להפוך לאירוע טראומטי, מאיים, מפחיד, המלווה בחוסר וודאות מהלא מוכר. ולכן חשוב לזהות את אותם ילדים הזקוקים לסיוע ולתת להם מענה אישי, ממקצועי, חם ואוהב. חופשה נעימה, מיכל רוצה ללמוד עוד על עבודה על ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן