Children's Toys

מאמרים

כך תקלטו עובדת חדשה לגנכם.


בחירת איש צוות לגן, קליטתו וניהולו במהלך השנה היא תורה בפני עצמה אני ממליצה לכם לנצל זמן פנוי, ולהכין חוברת הדרכה המתאימה לתפיסת העולם החינוכית שלכם.

מה תכיל חוברת ההדרכה ?

  1. חזון הגן הכולל את כל הערכים הבונים את תפיסת עולמכם ושאותם אתם מעוניינים להנחיל לילדי הגן. הערכים חייבים להיות מסודרים על פי סדר העדיפות שלכם ובסוף, במשפט אחד המתבסס על כל אותם הערכים, מהוא החזון שלכם בגן , כיצד הייתם רוצים לראות את ילדי הגן בעוד 20 שנה ?

  2. אני מאמין- מה הסיבה שבחרתי כל ערך וערך. השילוב בין החזון לאני מאמין יוצר תפיסת עולם מגובשת חינוכית שחייבת להתבטא בשגרת הגן.

  3. מדיניות הגן הכוללת את כל הכללים והחוקים בגן. חוקים בתוך הצוות, חוקים מול הילדים וחוקים מול ההורים. כל כלל וחוק חייב לכלול פירוט לגבי הרציונאל החינוכי העומד מאחוריו.

  4. סדר היום בגן במפורט, שהרי קיימת שגרה בגן וגם מאחוריה קיים רציונאל חינוכי שחייב לפרט. *עד כאן לומד העובד החדש את השפה בגן ואותה הוא חייב לקבל ולשנן בחוברת מסודרת, וכתובה בצורה ברורה ומעניינת.

  5. רשימה של שמות ילדי הגן השנה , גילם, כמה משפטים לגביהם ורצוי אף תמונות על מנת לקשר את העובד לילדי הגן וכבר בשלב זה לתת לו תחושת שייכות והיקשרות.

  6. פרוט על אנשי הצוות בגן והגדרת התפקיד של כל אחד מהם.

  7. הגדרת תפקיד מפורטת היטב של תפקידו של העובד החדש.

  8. מידע מקצועי חשוב שיכול לתרום למקצועיותו של העובד ( לדוגמא, מידע לגבי התפתחות הילד בהתאם לגילאי הגן ובהתאם לתפקידו של העובד) – המטרה היא להעביר לעובד מסר שהוא נתפס כאיש/ת חינוך מקצועי ומקצועיות והעשרה נדרשת ומצופה ממנו כל הזמן.

לסיכום

למעשה, חוברת ההדרכה יכולה להכיל עוד דברים נוספים ורבים בהתאם למה שכל מנהלת מצפה מעובדיה והיא חייבת גם להיות מאד מאורגנת ומעודכנת. את החוברת מומלץ למסור לעובד החדש כבר ביום הראשון לאחר ששוחחתם עימו ותאמתם עימו ציפיות. חשוב לעבור איתו על החוברת ולעשות זאת בצורה הנעימה והמקשרת ביותר.

רוצה ללמוד עוד על עבודה עם ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן

#ניהולגן #תעודתגננת