Children's Toys

מאמרים

נהלי בריאות בגן הילדים – מכתב מהגננת להורים
הורים יקרים,

תקופת המחלות הינה תקופה לא פשוטה! אתם נאלצים להעדר מהעבודה, לוותר על שעות שינה, לרוץ שוב ושוב לרופא ולראות את הילד סובל..

אך אולי תופתעו לגלות שלתקופה זו יש גם צד חיובי- המחקרים רפואיים מעידים כי החשיפה של הילד לווירוסים רבים, מלמדת את המערכת החיסונית לפתח נוגדנים ומערכת חיסונית איתנה!

למעשה, כאשר הילד ידבק באותם נגיפים בשלבים מאוחרים יותר, מערכת החיסון שלו כבר תהיה כשירה להתמודד עימם ולכן הבשורה הטובה היא שככל שהילד יגדל, הוא יחלה פחות.  


חובתנו הבסיסית כגן ילדים היא לשמור על שלומם ובריאותם של ילידכם ולשם כך אנו זקוקים לשיתוף פעולה מלא מצדכם שייסע לילדכם לצלוח את החורף הקרוב במינימום מחלות .


על מנת שהדברים יהיו ברורים אצרף כאן את נהלי הבריאות של הגן,  המתבססים על נהלי הבריאות של משרד הבריאות, משרד החינוך, והנחיות למעונות יום מטעם משרד התמ"ת:


 1. ילד אשר שהה בבית עקב מחלה מחלה מעל 4 ימים- חזרתו לגן מותנת באישור רופא.

 2. במקרים בהם הילד סבל ממחלה מדבקת, האישור לחזרה למסגרת הגן יינתן רק כאשר הילד עבר את תקופת ההדבקה ( גם אם שהה בבית פחות מ 4 ימים) וחזרתו לגן מותנת באישור רופא.

 3. במידה והילד מגלה סימנים ראשונים של מחלה, צוות הגן יודיע זאת להורים שמתבקשים להגיע לגן בהקדם ולאסוף את הילד.

 4. חל איסור מוחלט לצוות הגן לתת לילד תרופות ( למעט אקמולי במקרים קיצוניים ולאחר חתימת ההורים ואישור טלפוני מההורים). האחריות על מתן תרופות חלה על ההורים.

 5. חום: במידה וחום הילד הוא 38 מעלות ומעלה, ההורה יתבקש לאסוף את הילד מהגן באופן מיידי. גם אם סיבת החום יכולה לנבוע מחיסון או שיניים, עדיין מודבר בחום לכל דבר דבר המעיד כי הילד מתמודד עם בעיה כלשהי שאנו לא יודעים מה היא.

 6. ילד שנשלח הביתה בגין הופעת סימני מחלה ( חום וכו') לא יוכל לבקר בגן בטרם עברו 48 שעות מתום יום הפעילות, גם אם ביקר אצל רופא ילדים או קיבל חיסון.

 7. ילד אשר קיבל חיסון יכול לשהות בגן, אלא אם כן הופיע חום.

 8. דלקת עיניים- הילד רשאי לחזור לגן רק אחרי חלוף סימני המחלה, בדגש על הפרשות ובאישור רפואי ( דלקת מדבקת מאד!)

 9. אפטות/פצעים/פטרייה בפה- הילד רשאי לחזור לגן רק אחרי שכל הפצעים התייבשו ובאישור רפואי ( הפצעים מדבקים מאד!)

 10. מחלות עור- הילד ראשי לחזור לגן רק אחרי שהפתע התייבש ובאישור רופא ( מדבר מאד באזורים חשופים).

 11. שלשולים/הקאות- הילד ראשי לחזור לגן לאחר שחלפו 24 שעות מהשלשול/הקאה האחרונים.

 12. דלקת אוזניים- אינה מדבקת. בקבלת טיפול מתאים הילד יכול לשהות בגן, אלא אם כן הדלקת מלווה בחום.