Children's Toys

מאמרים

פרי הדר- מה נהדר

פעילות בנושא פירות הדר : קלמנטינה, לימון ואשכולית. כתבה: איריס בן דוד, במסגרת לימודי קורס גננות בכירות במרכז הרפז.


פעילות זו הינה פעילות שנעשית לאחר היכרות ראשונית שהתקיימה עם שלושת פירות ההדר.הנושא- פירות הדר גיל הילדים- 2 ש' - 2.5 ש'. מס' הילדים- פעילות בקבוצה קטנה ( עד 5 ילדים ). משך הפעילות- עד 15 דק'. אמצעי המחשה- פירות הדר (קלמנטינה, לימון ואשכולית), תמונות של פרות הדר (קלמנטינה, לימון ואשכולית) ודגם של עצי פרי הדר. מקום הפעילות- בגן מטרה כללית- הכרת פירות ההדר.

מטרות אופרטיביות-

הילד יזהה את הלימון, הקלמנטינה והאשכולית.

הילד ישיים את הלימון, הקלמנטינה והאשכולית. הילד יזהה וישיים את צבעם של הלימון, הקלמנטינה והאשכולית

הילד ידע להתאים תמונת פרי הדר לעץ הנכון הילד ימנה כמה פירות יש לו ביד

מהלך הפעילות:

פתיחה- אביא קופסה ובה 3 מפירות ההדר (עליהם כבר שוחחנו הכרנו הרחנו מיששנו וטעמנו) לימון, קלמנטינה ואשכולית.

"שלום ילדים, הבאתי לכם הפתעה" מה יש לי בתוך הקופסה? " אולי……" והילדים מנחשים...

אפתח את הקופסה ואוציא את הלימון בהפתעה. מי זוכר מה זה? מה אני מחזיקה ביד?- לימון. ומה ציבעו של הלימון?- צהוב. זוכרים ילדים שהכרנו את הלימון?…(טעמנו, טעם חמוץ, סחטנו והכנו לימונדה). משמיעה רשרוש מתוך הקופסה ואומרת "אוי, יש בתוך הקופסה עוד משהו מה יש בתוך הקופסה?" "לימון? עוד לימון? לאאאא" מנחשים… אפתח את הקופסה ואוציא ממנה קלמנטינה. "מה אני מחזיקה ביד? מי זוכר מה זה?- קלמנטינה!" "ומה ציבעה של הקלמנטינה?"- כתום. "זוכרים ילדים שהכרנו את הקלמנטינה?…(חילקנו לפלחים, טעמנו, סחטנו טעם מתוק)". שוב מרשרשת עם הקופסה. "מה יש לי בקופסה? אולי עוד לימון? אולי עוד קלמנטינה? לאאאא" מוציאה מהקופסה אשכולית. "מה אני מחזיקה ביד? מה זה?- אשכולית!" "מה צבעה של האשכולית?- צהוב" "אתם זוכרים שטעמנו את האשכולית? איזה טעם היה לאשכולית?- חמוץ" מניחה את הפירות לפני בשורה על הרצפה. "גם אתם לחוש את פירות הדר?" מניחה ארגז ובו לימונים, קלמנטינות ואשכוליות כמספר הילדים ומבקשת מהילדים שכל אחד יקח לעצמו לימון אחד, קלמנטינה אחת ואשכולית אחת. לאחר שלקחו יניחו אותם על הרצפה כמוני. "אתם יכולים להריח ולמשש את הפירות". עכשיו, לאחר שהריחו ומיששו, נניח את הפירות על הרצפה ונמנה כמה פירות יש לנו? 1,2,3 "ומי רוצה להגיד לנו איזה פירות יש לו?…"

"ילדים, אני רוצה לשחק איתכם מישחק" "מי רוצה לשחק איתי משחק?" אביא תמונות של לימון, קלמנטינה ואשכולית, ארים תמונה של לימון ואשאל את הילדים: "תמונה של איזה פרי יש לי ביד?" הילדים יגידו "לימון" "יופי, נהדר אז קחו את הלימונים שלכם ותכניסו לארגז" (ככה אני אעשה גם עם הקלמנטינה ועם האשכולית).

אניח על הרצפה שלושה עצים- נמנה את העצים, אפזר תמונות של קלמנטינות לימונים ואשכוליות. על כל גזע של עץ אניח תמונה של פרי הדר על אחד לימון על השני קלמנטינה ועל השלישי אשכולית ואנחה את הילדים: "אני אפעיל את המוסיקה, בזמן שהמוסיקה פועלת אנחנו נלך לטייל בין העצים, כמובן שאנחנו נשתדל לא לדרוך על העצים אלא נלך ביניהם, כשהמוסיקה תיפסק אתם תעצרו ותסתכלו איזה פרי אני מחזיקה ביד על פי הפרי שבידי אתם תיקחו תמונה ותניחו על העץ המתאים. מוכנים??" נשחק את המשחק בסופו נאסוף ביחד את הפירות מן העצים ונשב לסיכום פעילות סיכום- מה עשינו היום ילדים? פגשנו את פירות ההדר שאנחנו כבר מכירים, פגשנו את הלימון הצהוב, הקלמנטינה הכתומה והאשכולית הצהובה. מנינו את הפירות שהיו לנו 1,2,3 ושיחקנו גם משחק בו הלכנו לטייל עם המוסיקה בין העצים וכשהמוסיקה פסקה הנחנו תמונה של פרי הדר על העץ הנכון.

היום טיילנו בין העצים המצויירים, בפעם הבאה שנצא לטיול במושב נחפש עצי לימון קלמנטינה ואשכוליות אמיתיים.

היום נאכל את פירות ההדר בחצר. תודה ילדים מאוד נהנתי לשחק איתכם.


רוצה ללמוד עוד על עבודה על ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצ