Children's Toys

מאמרים

קוקו, איפה אני ?

אחת מבין המטרות של אנשי חינוך במסגרת עבודתם עם הילדים היא להשיג הבנה מעמיקה יותר על הדרך בה רוכשים פעוטות ידע על העולם.

עם הבנה שכזו יוכלו לפתח כבוד לפעוט ולמהלכיו, ויוכלו להתענג בקלות רק מהתבוננות פשוטה ומתן תשומת לב לילדים ולמעשיהם, מבלי שירגישו כי עליהם לעשות משהו יוצא דופן כדי לזרז את ההתפתחות האינטלקטואלית של הילד.

במשך השנתיים הראשונות לחייו, רוכש התינוק ידע על עולמו ע"י פעולותיו שלו ולא ע"י הוראת הוריו. הוא עושה זאת באמצעות חקירה, כמדען חוקר במסע תגליות בעולם.

אך כיצד משחקי קוקו מסיעים לתינוק לחקור את העולם ?

על פי פיאז'ה 'משחקי קוקו' מסייעים לתינוק לפתח יכולת קוגניטיבית להבנה שהאובייקט (חפץ, אדם, או בעל חיים אחר) ממשיכים להתקיים גם כשהם אינם בטווח הראיה שלו. פיאז'ה קרא לזה "קביעות אובייקט" וטען כי תפיסת קיום האובייקט מתפתחת באופן הדרגתי:

עד גיל 4 חודשים תינוק עוקב במבטו אחר אובייקטים/עצמים בעת תנועתם במרחב, בין אם עצמים אלה הם צעצועים מטלטלים, ידיו שלו, תנועותיהם של אנשים אחרים או חרקים הזוחלים לאורך הרצפה. הוא מתרגל מעקב אחר עצמים נעים. תחילה הוא מניע את ידיו באופן אקראי , לאחר שנגע בחפץ באקראי , מבין התינוק את הקשר בין סיבה לתוצאה: 'הסיבה שהמובייל זז היא כי ידיי נגעו בו'. כך הוא לומד לתאם בין עיניו לידיו כדי להגיע לעצמים הרצויים לו. בגיל 4-8 חודשים התינוק יתעניין גם באובייקט מוסתר חלקית לדוגמא בבובה המוסתרת באופן חלקי. אך אם האובייקט/ הבובה יהיה מוסתר במלואו העניין בו יפסק והתינוק יחפש עניין אחר. מגיל 8 חודשים עד שנה התינוק מחפש אחר אובייקטים מוסתרים. התינוק לומד שאף שאינו רואה את החפץ או האדם בעיניים, הם קיימים. הסתרת חפצים וגילויים מגרה את סקרנות התינוק ומפתחת את הזיכרון. זהו שלב חשוב בהתפתחותו. אם נכסה צעצוע בשמיכה התינוק יזיז אותה על מנת למצוא את הצעצוע. אך הבנת קביעות האובייקט כנראה עדיין לא שלמה, משום שהתינוק ימשיך לחפש צעצוע במקום בו הוא רגיל למצוא אותו, גם אם יראה אותנו מחביאים אותו הפעם במקום אחר.

דוגמא מצוינת לכך ניתן לראות בסרטון הבא:


בגיל 8-12 חודשים כאשר יש קביעות אובייקט מושג העצמי כבר הושלם: בשלב זה הילד מבין שכשם שעצמים קימים למרות שהם מחוץ לטווח ראיתו ,כך גם הוריו קיימים למרות שהם לא בשדה הראיה שלו, כך שלמעשה הוא קיים באופן נפרד מהם. עד גיל שנתיים הילד רוכש הבנה מלאה של קביעות האובייקט. הוא יכול לדמיין תנועה של אובייקט גם כשהוא נסתר מעיניו, ולהרחיב את החיפוש אחר האובייקט שנעלם.

דוגמאות ל'משחקי קוקו'

  1. משחק "קוקו"- השינוי ההתפתחותי שקשור לקביעות האובייקט מאפשר לתינוק לשחק ב"קוקו". המבוגר מסתיר את פניו עם מגבת או חיתול, ואז מורידו אומר "קוקו". התינוק מבין שלמרות שהמבוגר לא מופיע בפניו הוא עדיין קיים.

  2. משחק של הכנסת צורות לתוך מיכל- למעשה החפצים שנכנסים למיכל נעלמים בתוכו ומתגלים.

  3. המחנכת נכנסת מתחת לשולחן עם מפה ובזמן שהיא תמשוך את המפה היא תאמר קוקו.

  4. המחנכת תצא מהחדר והיא תציץ מהדלת ותאמר קוקו.

  5. המחנכת תחביא חפצים על ידי הסתרתם מתחת לבד וחשיפתם, וכמובן לתת לתינוק לחשוף אותם.

  6. המחנכת תתחבא מאחורי רהיט ותקרא לתינוק.

  7. המחנכת תחביא חפצים ותחפש ביחד עמו.

המשך הנאה בדרככם חינוכית,

שלכן,

מיכל הרפז

רוצה ללמוד עוד על עבודה עם ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן.

#יצירתיות #תעודתגננת