Children's Toys

מאמרים

6 צעדים לגמילה מהירה מחיתולים

השאיפה לגמול את הילד ביומיים בלבד ללא כל "פספוסים" מיותרים, היא חלום של כל הורה. אך כל עוד הילד יקבל מסרים  שאינם אחידים אם משני ההורים ואם מהגן, הוא יהיה במצב של חוסר וודאות שיגרום לו חוסר בטחון בעצמו ובתהליך כולו,  ויקשה עליו להצליח בקלות ובפשטות.

המטרה היא להעצים את הילד, לתת לו תחושת מסוגלות ולהראות לו שהוא מסוגל להצליח בתהליך.

נשאלת השאלה מהי הדרך הנכונה להצלחתו של הילד בגמילה מחיתולים תוך שיתוף פעולה בין הבית והגן ?


רוצה לדעת מתי הכי נכון לגמול את הילד? קבלי את 6 הצעדים לגמילה נכונה של הילד:

צעד 1: "שלב החשיפה" -החל מגיל לידה

בזמן החלפת החיתול על שידת ההחתלה או במקלחת, ההורה/ מטפלת יפנה אל התינוק, יתאר לו את איברי הגוף השונים ויקרא להם בשמותיהם.

התוצאה

הילד ילמד להכיר את איברי גופו, כולל האיברים המוצנעים. מבחינת הילד הוא אינו חווה כל מחסום פסיכולוגי שמסייג איברים מוצנעים.

צעד 2  : "שלב שיום ותיאור"- בסביבות גיל 10 חודשים

ההורה יראה לילד כיצד נראים הצרכים, הן של הילד והן של ההורה.

כך אנו מספקים לילד מודל למידה של הנעשה בשירותים

יש להציג את הצרכים כעובדה קיומית: הנה קקי, הנה פיפי.

התוצאה

הילד ייחשף לפעולה אותה אנו עושים בשירותים, מתוך התפיסה כי ההורה והסביבה מהווים מודל לחיקוי.

צעד 3 : "התגלית" - החל מהרגע שהילד עומד

לפני הכניסה למקלחת, על ההורה לאפשר לילד לעמוד עירום ולראות כיצד הקקי והפיפי גולשים מטה, על ההורה להסב את תשומת ליבו של הילד, הנה קקי, הנה פיפי.

את השלב הזה יש לעשות פעם אחת ביום לפני המקלחת.

התוצאה

הילד יכיר את חווית התהליך המתרחש בזמן היציאה עצמה, לא על החיתול, אלא בצורה טבעית מגופו והפעולה תיראה בעיניו לגיטימית.

 צעד 4 : "שלב הסיבה והתוצאה"- לאחר שהילד הכיר את צרכיו

בשלב זה נלמד את הילד לעשות את צרכיו בסיר.

מטרת הישיבה בסיר היא ללמד את הילד להבחין בתוצאות מעשיו ולאחר מכן להיות שותף לריקון הצרכים.

בזמן שהוא יושב בשירותים, ייתכן כי הצרכים ייעלמו ואילו בסיר יש לו את האפשרות לקיים תהליך של פרידה.

התוצאה

הילד ילמד לשבת לאורך זמן בסיר ויתחיל להתרגל לתהליך הלחיצה ומיקוד תשומת הלב בקקי (כשהוא עם חיתול הוא עושה את  הקקי בזמן שלו, תוך כדי התעסקות בדברים נוספים).

צעד 5 : "טרום גמילה"-לאחר שהילד יודע לעשות את צרכיו בסיר

לאחר שהילד למד כיצד עליו לעשות את צרכיו בסיר נוכל להושיב אותו בשירותים.

התהליך עשוי להיות הדרגתי. לא ביום אחד הוא יעזוב את הסיר וישב בשירותים. עשוי להיות ניוד זמני הלוך וחזור עד שהילד ירצה לעשות את צרכיו בשירותים בלבד.

על ההורה לתת לילד חיזוקים חיוביים על ההצלחות שלו.

התוצאה

הילד ילמד לשבת בשירותים ולעשות שם את צרכיו.